Home

Welkom op de website van de Rechtswinkel Wijchen

Logo-RWW De wet speelt een erg belangrijke rol in ons dagelijks leven. De wettekst is vaak zeer uitvoerig en in een, lijkt wel, onbegrijpelijke taal geschreven. Voor velen is het daarom een raadsel hoe ze bij vragen op juridisch gebied moeten handelen en, zo nodig, welke stappen ze moeten zetten.

Stichting Rechtswinkel Wijchen

De Stichting Rechtswinkel Wijchen heeft als doel heeft om mensen te helpen die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies tijdens het spreekuur en een eventuele doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen. Ook kunnen wij voor u bemiddelen tussen u en de instantie of de persoon waarmee u moeilijkheden ervaart door het opstellen van brieven of anderszins via schriftelijk dan wel via telefonisch contact. De rechtswinkel Wijchen is er voor personen die niet weten waar aan te kloppen voor hulp, voor wie de rechtstreekse stap naar een advocaat te groot is, of voor wie uit financieel oogpunt de drempel om naar een advocaat (in eerste instantie) te hoog is.

Vrijwilligersorganisatie

Stichting Rechtswinkel Wijchen is een vrijwilligersorganisatie. Alle adviezen worden verstrekt door bekwame juristen (in spé), of onder begeleiding van een van hen. Uiteraard zal altijd uiterste zorgvuldigheid worden betracht. De rechtswinkel helpt u op strikt vertrouwelijke wijze. Een door ons verstrekt advies is geenszins bindend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te bepalen wat u met het advies doet. De rechtswinkel kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot de uitvoering of de gevolgen van uw handelen op basis van een door ons verstrekt advies.

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina!

Steun uw rechtswinkel

Omdat Rechtswinkel Wijchen zich wil blijven inzetten voor rechtshulpbehoevenden, willen we u vragen een vrijwillige bijdrage op het spreekuur te doneren ter ondersteuning van onze werkzaamheden. Donaties worden daarnaast erg gewaardeerd.