Home

 Spreekuren via de mail

In lijn met de maatregelen die zijn doorgevoerd zijn wij de aankomende weken helaas niet open voor spreekuren.

Om u toch nog te helpen gaan we uw juridische vragen beantwoorden via de mail. We willen u vragen om uw probleem zo goed mogelijk uit te leggen, al dan niet met bijlage, en te sturen naar: bestuur@rechtswinkelwijchen.nl

Hopelijk kunnen we u hiermee van dienst zijn en mogen we u snel weer ontvangen bij het Noorderlicht!

Welkom op de website van de
Rechtswinkel Wijchen

De wet speelt een erg belangrijke rol in ons dagelijks leven. De wettekst is vaak zeer uitvoerig en in een, lijkt wel, onbegrijpelijke taal geschreven. Voor velen is het daarom een raadsel hoe ze bij vragen op juridisch gebied moeten handelen en, zo nodig, welke stappen ze moeten zetten.

WhatsApp Image 2019-09-10 at 09.33.09

Stichting Rechtswinkel Wijchen

Stichting Rechtswinkel Wijchen heeft als doel heeft om mensen te helpen die geconfronteerd worden met problemen op juridisch gebied. Deze hulp bestaat uit het verstrekken van een gratis juridisch advies tijdens het spreekuur en een eventuele doorverwijzing naar een instantie die u verder op weg kan helpen. Ook kunnen wij voor u bemiddelen tussen u en de instantie of de persoon waarmee u moeilijkheden ervaart door het opstellen van brieven of anderszins via schriftelijk dan wel via telefonisch contact. Rechtswinkel Wijchen is er voor personen die niet weten waar aan te kloppen voor hulp, voor wie de rechtstreekse stap naar een advocaat te groot is, of voor wie uit financieel oogpunt de drempel om naar een advocaat (in eerste instantie) te hoog is.

Stichting Rechtswinkel Wijchen wordt gerund door een team van enthousiaste vrijwilligers: allemaal (ver)gevorderde universitaire rechtenstudenten. Voor kosteloos juridisch advies is er iedere* woensdagavond tussen 19.00 – 20.15 uur inloopspreekuur. U bent van harte welkom tijdens ons spreekuur in het Noorderlicht, Roerdompstraat 76 , te Wijchen. Parkeren voor het Noorderlicht is gratis.

*Zie voor actuele informatie over onze spreekuren onze Facebookpagina.

Wij zijn verhuisd!

Per 1 januari 2019 zijn wij verhuisd naar het Noorderlicht (Roerdompstraat 76, 6601 DL) en mogen wij gebruik maken van het lokaal van het Sociaal Wijkteam Wijchen. U bent van harte welkom om ons te bezoeken op onze nieuwe locatie. Ook onze tijden zijn veranderd. Voortaan draaien wij spreekuur van 19.00 tot 20.15 uur. Wilt u post versturen naar ons? Dan kan dat naar het bovenstaande adres t.a.v. Stichting Rechtswinkel Wijchen. Wij hopen u op onze nieuwe locatie te mogen ontvangen!

Vrijwilligersorganisatie

Stichting Rechtswinkel Wijchen is een vrijwilligersorganisatie. Alle adviezen worden verstrekt door (ver)gevorderde rechtenstudenten. Uiteraard zal altijd uiterste zorgvuldigheid worden betracht. De rechtswinkel helpt u op strikt vertrouwelijke wijze. Een door ons verstrekt advies is geenszins bindend. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te bepalen wat u met het advies doet. De rechtswinkel kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot de uitvoering of de gevolgen van uw handelen op basis van een door ons verstrekt advies.

Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en onze Instagram!

Steun uw rechtswinkel

Giften en donaties zijn belangrijk voor het voortbestaan van Stichting Rechtswinkel Wijchen. De rechtswinkel werkt met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Vindt u dat u goed bent geholpen of draagt u de rechtswinkel een warm hart toe? Steun onze rechtswinkel en help het goede werk voort te zetten!

Geef een reactie