Donaties & Giften

Eenmalige of structurele giften zijn belangrijk voor het voortbestaan van Stichting Rechtswinkel Wijchen. De rechtswinkel werkt met vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Om die reden kunnen wij met kleine bedragen al veel goede dingen doen.

Vindt u dat u goed geholpen bent of draagt u de rechtswinkel een warm hart toe? Steun onze rechtswinkel en help het goede werk voort te zetten! U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0174 3515 85 ten name van Stichting Rechtswinkel Wijchen. Bovendien is er op het spreekuur de mogelijkheid om te doneren.

Sponsor de rechtswinkel

Stichting Rechtswinkel Wijchen kan niet bestaan zonder financiële ondersteuning. De sponsormogelijkheden zijn divers. Deze mogelijkheid bestaat bijvoorbeeld voor bedrijven. Sponsoring kan bestaan uit het geven van een directe financiële bijdrage, in het ondersteunen van de werkzaamheden of door het doneren van goederen. Als wederdienst kunt u bijvoorbeeld als sponsor worden vermeld op de website en/of andere uitingen van Stichting Rechtswinkel Wijchen. Het ondersteunen van een jonge maatschappelijke organisatie geeft daarnaast invulling aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wilt u meer informatie over de sponsormogelijkheden van Stichting Rechtswinkel Wijchen? Wij geven u deze graag in een persoonlijk gesprek. U kunt hiertoe vrijblijvend contact opnemen met het bestuur via bestuur@rechtswinkelwijchen.nl. Wij maken dan graag een afspraak met u om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden.

Geef een reactie