Privacy

Privacystatement 

Inleiding 

Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 juli 2018

Voor Stichting Rechtswinkel Wijchen is uw privacy van zeer groot belang, uw vertrouwen is voor ons de basis.

In deze verklaring leggen wij uit welk informatiebeleid wij hanteren voor de website en diensten van Stichting Rechtswinkel Wijchen.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot onze werkwijze of ons beleid inzake privacy kunt u altijd contact opnemen met de privacy officer van onze rechtswinkel: de voorzitter Jülide Tuncer, voorzitter@rechtswinkelwijchen.nl.

  1. Het verzamelen van gegevens

Stichting Rechtswinkel Wijchen verzamelt persoonsgegevens om u effectieve juridische ondersteuning te verlenen. Deze gegevens geeft u ons door het inschrijfformulier op de website of het intakeformulier dat bij het spreekuur ingevuld wordt. Ook verkrijgen wij uw persoonsgegevens doordat u overeenkomsten en andere geschriften met ons deelt, zodat wij u kunnen adviseren.

Hieronder beschrijven we op welke manier Stichting Rechtswinkel Wijchen uw persoonsgegevens verzamelt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld:

  • contactgegevens

We verzamelen uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, telefoonnummer, adres en soortgelijke contactgegevens.

  • Inhoud

Wij kunnen de inhoud van uw juridische geschil verzamelen. Dat kan bijvoorbeeld een samenvatting zijn van uw juridisch geschil maar ook (afbeeldingen of kopieën van) een overeenkomst, brief- en mailcontact en andere documenten die de inhoud van het juridisch geschil weergeven en die u in verband met uw juridisch geschil aan Stichting Rechtswinkel Wijchen ter beschikking heeft gesteld.

  •       administratieve gegevens

Daarnaast houden wij bij wanneer u bent geweest, op welk rechtsgebied uw vraag betrekking had, of er opvolging (zoals een advies) nodig is en of er een vrijwillige bijdrage is geleverd.

  1. Doeleinden en rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens. 

Stichting Rechtswinkel Wijchen verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst tot opdracht. Zo kunnen we u voorzien van een juridisch advies.

We verzamelen uw contactgegevens om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw (geplande) bezoek aan onze rechtswinkel en zodat wij, indien wij een brief voor u pstellen, uw gegevens in de brief kunnen verwerken. De inhoud van het juridische geschil verzamelen wij, zodat we het geschil zo goed mogelijk begrijpen en u correct kunnen adviseren of doorverwijzen.

  1. Hoe (lang) bewaart Stichting Rechtswinkel Wijchen uw gegevens

Stichting Rechtswinkel Wijchen bewaart de door u op papier ingevulde persoonsgegevens in een afgesloten kast, die alleen toegankelijk is voor medewerkers van Stichting Rechtswinkel Wijchen. Samenvattingen, adviezen en overige bescheiden van uw juridisch geschil worden in een beveiligde internetportal opgeslagen.

De medewerkers van Rechtswinkel Wijchen kunnen bij het inwinnen van informatie en het opstellen van een advies gebruik maken van Google Drive en soortgelijke diensten, mailservers en hun persoonlijke computers en/of telefoons. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Wijchen verwijderen uw persoonsgegevens op alle voorgenoemde diensten en apparaten na uitbrenging van advies en/of na plaatsing op de beveiligd, interne website van Stichting Rechtswinkel Wijchen.

Stichting Rechtswinkel Wijchen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval dat een overeenkomst tot opdracht met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens in ieder geval verzameld totdat we u hebben geadviseerd of doorverwezen. Daarna worden deze nog maximaal anderhalf jaar bewaard om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, mocht u na een eerder advies nogmaals advies over hetzelfde juridische geschil verlangen.

  1. Uw gegevens, uw rechten

U heeft recht om uw persoonsgegevens op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek doen bij voorzitter van de rechtswinkel, voorzitter@rechtswinkelwijchen.nl. U heeft ook het recht om uw gegevens te doen aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om op uw uitdrukkelijke schriftelijk verzoek uw gegevens over te laten dragen naar een derde partij. Onze privacy officer zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Ook heeft u het recht om de toestemming die u ons geeft om uw gegevens te verzamelen, in te trekken. Ook daartoe kunt u een verzoek doen bij onze privacy officer: voorzitter@rechtswinkelwijchen.nl. Deze zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 werkdagen, op uw verzoek reageren.

  1. Beveiligen 

Stichting Rechtswinkel Wijchen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Rechtswinkel Wijchen is beveiligd om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.  Daarnaast worden door alle medewerkers van Stichting Rechtswinkel Wijchen uw persoonsgegevens verwijderd nadat advies aan u is uitgebracht en eventueel geplaatst is op de beveiligde website van Stichting Rechtswinkel Wijchen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet of onvoldoende beschermd zijn, en zijn er aanwijzingen van misbruik. Neemt u dan contact op met ons, voorzitter@rechtswinkelwijchen.nl, ook als u meer wilt weten over het privacybeleid van Stichting Rechtswinkel Wijchen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beschermd zijn kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Stichting Rechtswinkel Wijchen

Postadres: Roerdompstraat 76, 6601DL Wijchen t.a.v. Rechtswinkel Wijchen

Inschrijfnummer KvK: 41058189

E-mailadres:  voorzitter@rechtswinkelwijchen.nl

  1. Aanpassen privacyverklaring 

Stichting Rechtswinkel Wijchen behoudt zich het recht om deze verklaring aan te passen.